Vandaag herdenken we, maar wat eigenlijk?

Gepubliceerd op 15 augustus 2023 om 07:41

Op 15 augustus herdenken we jaarlijks de capitulatie van Japan in 1945, wat het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende. Dit jaar voor het eerst ook in Zwijndrecht. Deze dag, ook wel bekend als de Nationale Indië Herdenking, staat specifiek in het teken van het einde van de oorlog in voormalig Nederlands-Indië.

 

In augustus maakte de Japanse keizer Hirohito via de radio de overgave aan de geallieerden bekend, wat een einde maakte aan de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Dit was een opluchting voor de vele Nederlandse kolonisten en Indische Nederlanders die jarenlang hadden geleden onder de onderdrukking en wreedheden van de Japanse bezetter.

 

Tijdens de oorlog werden veel Nederlanders en Indische Nederlanders gevangengezet in interneringskampen, waar ze werden blootgesteld aan honger, ziekte en mishandeling. Velen verloren het leven in deze kampen. Ook werden grote delen van de Indische bevolking gedwongen om te werken aan de beruchte Birma-Siam Spoorweg, waarbij duizenden omkwamen door uitputting en mishandeling.

 

De capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 betekende niet meteen het einde van het leed voor de Nederlanders en Indische Nederlanders. In plaats daarvan brak de periode van de Bersiap aan, waarin Indonesische vrijheidsstrijders zich keerden tegen de Nederlanders en Indische Nederlanders. Deze periode was gekenmerkt door geweld en chaos, waarbij vele slachtoffers vielen.

 

Door het herdenken van 15 augustus staan we stil bij het grote leed dat is veroorzaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog en de nasleep ervan in Nederlands-Indië. We herinneren ons degenen die hun leven hebben verloren, degenen die hebben gevochten voor vrijheid en degenen die hebben geleden onder de bezetting en de Bersiap.

 

Op 15 augustus worden er verschillende herdenkingsactiviteiten georganiseerd, zoals herdenkingsdiensten, kransleggingen en spreekbeurten. Ook wordt er stilgestaan bij de impact die de oorlog heeft gehad op de generaties daarna en hoe zij nog steeds worstelen met de gevolgen van het verleden.

 

Vanavond vind ter hoogte van het gemeentehuis Zwijndrechts eerste Herdenking Nederlands-Indië plaats. De herdenking in Zwijndrecht beginto om 19.00 uur bij de Vredespaal op het Raadhuisplein (naast het gemeentehuis). Er zijn verschillende sprekers, er is muziek en er is een kranslegging.

 

Foto: Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie/2155_023408

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.