Wethouder in brief aan raad: Nieuw afvalbeleid succesvol

Gepubliceerd op 13 juli 2023 om 11:42

De Zwijndrechtse gemeenteraad is donderdagmorgen door afval-wethouder Jacqueline van Dongen vroegtijdig geïnformeerd over de resultaten van het nieuwe afvalbeleid, namelijk betalen per zak. Het nieuwe beleid lijkt volgens haar tot nu toe een succes te zijn.


‘Het doel van het recycle-tarief is om de hoeveelheid restafval te verlagen tot ten minste de landelijke doelstelling van 100 kilogram per inwoner per jaar. In 2022 bedroeg de hoeveelheid ongescheiden ingezameld afval in Zwijndrecht 215 kilogram per inwoner. In het eerste kwartaal van dit jaar is dat 36 kilogram, op jaarbasis is dit 144 kilogram. Direct na invoering zijn dus al zeer goede resultaten behaald,’ aldus van Dongen in de brief.


Overlast door dumping
De gemeente had de extra overlast door dumpingen al ingecalculeerd in lijn van de verwachting aan de hand van casussen uit andere gemeenten. 'Verschillende partijen die bij de uitvoering betrokken zijn geven aan dat het aantal bijplaatsingen niet wezenlijk is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Ook de gebieden zijn niet veranderd. Wat van invloed is op de beeldvorming rond bijplaatsingen, is dat het afval na invoering van het recycle-tarief langer is blijven liggen. Hierdoor is onderzoek naar de herkomst mogelijk geweest én is de omvang van het bijplaatsingsprobleem inzichtelijk geworden. Inwoners hebben uitgebreide informatie ontvangen over de invoering van het recycle-tarief en over welk afval of grondstof in welke container moet,' is te lezen in de brief.


De gemeente komt na de zomervakantie met een nieuw aanpak tegen het bijzetten van het afval. Dat doet ze door hotspots te selecteren waar actief aan oplossingen gewerkt gaat worden met onder andere woningbouw-verenigingen. HVC zal ondertussen het gedumpte afval blijven verwijderen. "De eerste evaluatie van het recycle-tarief is, zoals afgesproken, in november beschikbaar en wordt gekoppeld aan een oriëntatie avond op 14 november. Daarop vooruitlopend, wordt de komende tijd gekeken hoe de aanpak van bijplaatsingen zodanig is aan te passen, dat de beeldvorming meer in overeenstemming raakt met de werkelijkheid."

 

Poll
In een poll van deze site bleek uit 250 stemmen dat 96 procent daarvan meer problemen ervaart met dumpingen dan voor de invoering van het nieuwe beleid. Slechts drie procent ziet geen problemen. Het CDA stelde onlangs vragen over dit onderwerp, in de brief geeft Van Dongen antwoord: "Er is een gezamenlijke inzet van bewoners, bestuur, ambtenaren, en relevante organisaties (zoals woningbouwverenigingen) nodig. Een brede, eensgezinde en positieve inzet, van iedereen dus, is de beste strategie om dit probleem aan te pakken. Door met ons allen duidelijk uit te dragen dat afvaldumping onacceptabel is, voelen degene die zich hieraan schuldig maken zich niet meer gesteund én krijgt iedereen die het wel goed doet, de erkenning die ze verdienen."


Voor wie zich afvraagt wie het opruimen van de afvalbijzettingen gaat betalen: De inwoners. Dat doen de inwoners zelf. door middel van het betalen van de afvalstoffenheffing.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.